Üyelik

Derneğimize üye olun!

Değerli ELSA İzmir Üye Adayları,

Şubemizin 2022/2023 dönemi boyunca izleyeceği üye alım yöntemi şu şekildedir:

Başvurunun değerlendirilmeye alınabilmesi için aşağıda yer alan başvuru formunun bizzat başvuru sahibi tarafından doldurulup, başvuru formunun ve başvuru formunda belirtilen belgelerin bizzat başvuru sahibi tarafından elden ve şahsen bir şube yönetim kurulu üyesine yahut yönetim kurulu tarafından yetkilendirilen üniversite temsilcilerine teslim edilmesi gerekmektedir.

Başvuru formuna eklenmesi gereken belgeler:

• İki adet nüfus cüzdanı fotokopisi
• Hukuk fakültesi öğrencisi veya hukuk fakültesinden mezun olduğunu gösterir belge fotokopisi
• 3 adet renkli vesikalık fotoğraf
• 120 Türk Lirasının (Yıllık Üyelik Aidatı) şubemizin Garanti Bankası Basmane Şubesi TR78 0006 2000 1490 0006 2931 93 IBAN numaralı hesabına yatırıldığını gösterir belge. (Para yatırılırken açıklamalar kısmına üye olmak isteyen kişinin adı soyadı ve TC kimlik numarasının yazılması gerekmektedir.)*

*Söz konusu ödemeyi gösteren dekontun ELSA İzmir Saymanı Polen Ökten’in (treasurer.izmir@tr.elsa.org) mail adresine gönderilmesi yeterlidir, elden teslim zorunluluğu bulunmamaktadır.

Başvuru Formuna erişmek için tıklayınız.