HAKKIMIZDA

ELSA Avrupa Genç Hukukçular Derneği, dünyanın en büyük bağımsız, kar amacı gütmeyen, siyasi olmayan ve hukuk öğrencileri ve genç avukatlar tarafından yürütülmekte olan bir dernektir. Derneğimizin, 44 ülkede 65.000’den fazla öğrenci ve mezun üyesi bulunmaktadır.


Derneğimizin İzmir Şubesi olarak hukuk öğrencilerinin ve hukuk fakültesi mezunlarının hukuk eğitimlerine katkıda bulunmak, mesleki vasıflarını artırmak, başka kültürleri ve hukuk sistemlerini bilimsel işbirliği ile tanımalarını sağlamak amacıyla akademik odaklı projeler ve etkinlikler aracılığıyla çeşitli alanlarda faaliyet göstermekteyiz.

TARİHÇE

ELSA (the European Law Students’ Association) 4 Mayıs 1981’de Polonya, Avusturya, Macaristan ve Batı Almanya’dan gelen dört öğrenci tarafından, Viyana’da kurulmuştur. Derneğin kuruluşunun ardındaki düşünce, uluslararası alanda hukuk öğrencileri arasındaki iletişimi geliştirerek uluslararası işbirliğini sağlamaktır.

Kısa bir süre içinde dernek güçlenmiş ve Kuzey Avrupa’ya kadar genişlemiştir. Kuruluşun ardından henüz bir seneden az bir zaman geçmişken “Seminer ve Konferanslar” alanında hızlı bir başlangıç ile Tannenfel’de, Almanya’da ELSA’nın ilk uluslararası semineri düzenlenmiştir. “Bilimsel Aktiviteler” (şimdiki adı ile “Akademik Aktiviteler”) ise, hukuki inceleme programları gibi birçok fikir barındırmaktadır.

1991 yılında ELSA, yaklaşık 30 üye ve gözlemci sayısına ulaşmıştır. Konsey toplantıları 15 ülkeden, 100 ile 200 arası katılımcı ile yapılmış; STEP (Stajyer Öğrenci Değişim Programı) stajları sayısı her sene yüz kadar artış göstermiştir. Yıldan yıla devamlı şekilde artan seminer sayısı, en büyük yükselişi 1990 yılında 14 ülkede düzenlenen 27 seminer ile yakalamıştır.

12 Ekim 1992, Brüksel’de ELSA’nın vizyonu olarak “İnsanlık onuruna ve kültürel çeşitliliğe saygılı, adil bir dünya” görüşü kabul edilmiş ve bundan sonraki tüm ELSA etkinlikleri, bu vizyona bağlı kalınarak düzenlenmiştir.

1995 yılında, STEP stajlarının sayısı 400’e; bir yılda düzenlenen seminer sayısı ise 35’e yükselmiş, konsey toplantılarına olan katılım da aynı şekilde artmaya devam etmiştir: Toplantılar, 30’dan fazla ülkeden 250 kadar katılımcı ile gerçekleştirilmiş, bunun yanında ELSA da yeni etkinliklere ev sahipliği yapmaya başlamıştır: Philip C. Jessup başta olmak üzere, Kurgusal Dava Yarışmaları da artık önemli etkinlikler arasında anılır olan ELSA, aynı zamanda hem Birleşmiş Milletler, hem de Avrupa Birliği ile işbirliğini güçlendirmiş; İnsan Hakları Programı ve Uluslararası Odak Programı’nı başlatmıştır.

1997’de sene içerisinde düzenlenen uluslararası etkinlik sayısı 50’ye ulaşmıştır. ELSA ile Birleşmiş Milletler arasındaki, Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin kurulmasına ilişkin bir taahhüdün sonucu olarak 1997 ve 1998’de konuyla ilgili iki adet el kitapçığı yayımlanmıştır.

ELSA, kurulduğu günden bu yana sürekli büyümeye devam ederek, 2002-2003 yılında ELSA “WTO Law” üzerine ilk Kurgusal Dava Yarışmasını düzenlemiştir.

2006 yılına gelindiğinde ise, ELSA, 25 senenin sonunda ellincisi düzenlenen Uluslararası Konsey Toplantısı, diğer yandan da kırkıncı baskısı yapılan Synergy’yi ve 5. ELSA Moot Court Competition’ı geride bırakmıştı. Tüm bunlar , çeyrek asır boyunca Avrupalı birçok hukuk öğrencisi ve genç avukatın hayatında bir etki bırakmış olmak; Avrupa hukuk çevrelerinde oldukça önemli bir rol oynamak demekti.

2008’de, ELSA, Avrupa Konseyi ile İnsan Hakları Ortaklığı anlaşması imzalayarak organizasyon ile bağlarını kuvvetlendirmiştir.