Seminer & Konferanslar

Seminer ve Konferanslar alanı yaptığı gerek lokal gerek uluslararası etkinliklerle hukuk öğrencilerine ve genç avukatlara genelde ele alınmayan farklı hukuki konularda bilgi alma ve tartışma fırsatı sunar.

Seminer ve Konferanslar alanının amacı, hukuk öğrencilerine ve genç avukatlara olumlu bir öğrenme deneyimi sağlamanın yanında,  yeni sosyal ve kültürel çevre ile etkileşime geçme olanağı yaratıp geleceğin hukukçularına toplumdaki sorumluluklarını hatırlatmaktır.

Seminer ve Konferanslar alanı yıl içerisinde  ELSA Day, IFP(International Focus Programme) kapsamında etkinlikler, Seminer ve Konferanslar, Çalışma Ziyaretleri, Kurumsal Ziyaretler ve WELS (Winter ELSA Law School), SELS (Summer ELSA Law School) gibi birçok etkinlik organize etmektedir.


Seminer ve Konferanslar Alanı Kapsamında Düzenlenen Etkinlikler:

ELSA Day İnternette İfade Özgürlüğü Konulu Konferans

İnternette İfade Özgürlüğü Konulu Deneme Yarışması

İnternette İfade Özgürlüğü Konulu Anket Çalışması ve Video Çekimi

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Konferansı

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Konulu Anket Çalışması

Tahkim Üzerine Konferans

Bilişim Hukuku ve Marka/Fikri Mülkiyet Hukuku Konferansı

SELS Izmir on International Trade Law

SELS Izmir on International Maritime Law