ELSA Izmir 2022/2023 Olağan Genel Kurul Duyurusu


Değerli ELSA İzmir Üyeleri,

ELSA İzmir Şubesi 2022/2023 dönemi Olağan Genel Kurulu ilk toplantısı 24 Eylül Cumartesi günü saat 14:00’da Bornova Altındağ Atatürk Kültür Merkezi Yıldız Kenter Sahnesi’nde olacaktır. İlk toplantımızda yeterli çoğunluk sağlanamayacağı öngörüldüğünden; ikinci toplantı salt çoğunluk aranmadan 1 Ekim 2022 Cumartesi günü aynı saatte ve aynı yerde gerçekleştirilecektir.

2022/2023 Yönetim Kurulu’nda görev almak isteyen üyelerimiz, adaylık başvurularını en geç 24 Eylül 2022 Cumartesi günü saat 18.00’a kadar secgen.izmir@tr.elsa.org adresine iletmeleri gerekmektedir.

Ekteki hazirunda ilan tarihi veya sonrası itibariyle üye olmuş üyelerimiz yer almamaktadır. Dolayısıyla, Dernekler Mevzuatınca bu üyelerimizin genel kurulda oy kullanma ve seçilme hakkı bulunmayacaktır. Hazirun listesine itirazlar en geç 23 Eylül 2022 Cuma günü mesai bitimine kadar Yönetim Kurulumuza iletilmelidir. Liste bu itirazlar değerlendirildikten sonra kesinleşecek olup belirtilen tarih ve saatten sonra gelecek itirazlar dikkate alınmayacaktır.

Genel Kurul Gündemi aşağıdaki gibidir:

1. Açılış ve yoklama

2. Saygı duruşu

3. Genel Kurul Başkanlık Divan’ının Seçimi ve Genel Kurul tarafından toplantı tutanağını imzalama yetkisi verilmesi

4. 2021/2022 Çalışma Dönemine ilişkin faaliyet raporunun, bütçenin, kesin hesabın okunması, görüşülmesi ve oylanması

5. 2021/2022 Çalışma Dönemi Denetim Kurulu raporunun okunması, görüşülmesi ve oylanması

6. 2021/2022 Çalışma Dönemi Yönetim ve Denetleme Kurulları’nın ayrı ayrı ibraları

7. 2022/2023 Çalışma Dönemi’nin Tahmini bütçesinin görüşülmesi ve oylanması

8.2022/2023 Çalışma Dönemi Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve Danışma Kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimi

Kapanış

Sevgilerle,

#ELSAylakalın!

ELSA İzmir 2021-2022 Yönetim Kurulu 

Elif, Arda, Osman, Emircan, Petek, Ahmet, Ecem