2020/2021 Dönemi Olağan Genel Kurul Duyurusu

Değerli ELSA İzmir Üyeleri,

ELSA İzmir Şubesi 2020/2021 dönemi Olağan Genel Kurulu ilk toplantısı 8 Mart Pazartesi günü saat 14:00’da İsmet Kaptan Mahallesi 1371 Sokak No:5 Kat:3 Alkan İş Hanı (eski itfaiye karşısı) Konak adresinde olacaktır. İlk toplantımızda yeterli çoğunluk sağlanamayacağı öngörüldüğünden; ikinci toplantı salt çoğunluk aranmadan 15 Mart 2021 Pazartesi günü aynı saatte ve aynı yerde gerçekleştirilecektir.

2020/2021 Yönetim Kurulu’nda görev almak isteyen üyelerimiz, adaylık başvurularını en geç 7 Mart 2021 Pazar günü saat 18.00’a kadar secgen.izmir@tr.elsa.org adresine iletmeleri gerekmektedir.

Üyelerimizin genel kurulda ‘seçilme haklarına’ sahip olmaları aidat borçlarını ödemiş
olmalarına bağlıdır. Bu borçların şubemizin TR78 0006 2000 1490 0006 2931 93 IBAN numaralı hesabına yatırılarak ödenmesi mümkündür.

2019/2020 döneminde üye olanların üye oldukları an bu ödemeyi yapmış olmaları sebebiyle bu dönem bakımından aidat ödemeleri
gerekmemektedir.

Hazirunda ilan tarihi veya sonrası itibariyle üye olmuş üyelerimiz yer almamaktadır. Dolayısıyla, Dernekler Mevzuatınca bu üyelerimizin genel kurulda oy kullanma ve seçilme hakkı bulunmayacaktır. Hazirun listesine itirazlar en geç 7 Mart 2021 Pazar günü mesai bitimine kadar Yönetim Kurulumuza iletilmelidir. Liste bu itirazlar değerlendirildikten sonra kesinleşecek olup belirtilen tarih ve saatten sonra gelecek itirazlar dikkate alınmayacaktır.

Genel Kurul Gündemi aşağıdaki gibidir:

  1. Açılış ve yoklama
  2. Saygı duruşu
  3. Genel Kurul Başkanlık Divan’ının Seçimi ve Genel Kurul tarafından toplantı tutanağını imzalama yetkisi verilmesi
  4. 2019/2020 Çalışma Dönemine ilişkin faaliyet raporunun, bütçenin, kesin hesabın okunması, görüşülmesi ve oylanması
  5. 2019/2020 Çalışma Dönemi Denetim Kurulu raporunun okunması, görüşülmesi ve oylanması
  6. 2019/2020 Çalışma Dönemi Yönetim ve Denetleme Kurulları’nın ayrı ayrı ibraları
  7. 2020/2021 Çalışma Dönemi’nin Tahmini bütçesinin görüşülmesi, okunması ve oylanması
  8. 2021/2022 Çalışma Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar görev yapacak olan 2020/2021 Çalışma Dönemi Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve Danışma Kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimi
  9. Dilek ve Temenniler
  10. Kapanış

Buraya tıklayarak hazirun listesine ulaşabilirsiniz.